Print Friendly, PDF & Email

..noen tanker om organisering av verdiskapingsprosesser knyttet til bl.a. digitalisering av byggenæringene.

Verdikjede

Hvert ledd i en verdikjede bearbeider en leveranse fra forrige som sendes videre til neste ledd. Verdiskapingen i en sekvensiell verdikjede kan forbedres ved ved å optimalisere det enkelte ledd.

I BIM Verdinettverk er følgende verdikjeder og næringer involvert: BAE-næringene (Bygg, Anlegg, Eiendom), IT-næringen.

Verdiverksted

Her utvikles en felles forståelse for behov og mulige løsninger for et sammensatt problem der flere parter er involvert.

Prosessen i et verdiverksted kan være å kartlegge hvem som har hvilke motiver for å få frem løsningen. Her kan eks. BLT-metodikk (behov-løsning-test) brukes. Kritiske elementer i et verdiverksted er bl.a. tillit, åpenhet og facilitatorens rolle og egenskaper.

I BIM Verdinettverk defineres temapiloter i verdiverksted-prosesser før resultatene evnt. implementeres hos deltakerne.

Verdinettverk

Et verdinettverket består av leverandører og kunder som ønsker å arbeide sammen for å utvikle og bruke hverandres kunnskap, behov og ressurser.

Nettverket kan ha flere segmenter og undergrupper. Eksempelvis kan et verdinettverk innen digitalisering av byggenæringene bestå av grupper som fokuserer på teknologi (eks. BIM), økonomi (eks. livsløpskostnader - LCC) og arbeidsprosesser (eks. LEAN) som har gjensidig nytte av hverandre.

 

Verdikjede, verdiverksted og verdikjede er et teorikonsept basert på bl.a Porters verdikjedemodell for å beskrive prosesser og samspillformer som fokuserer på verdiskaping i spesielt kunnskapsintensive foretak. Professorene Øystein D. Fjeldstad og Charles Stabell utviklet konseptet på midten av 1990-tallet.

Vi har også sett på teorier rundt økt bruk av 'lettvekts-IT' for raskere utvikling og mer brukervennlige løsninger.

 

Oslo, 17.2.2018

Bård Krogshus
Verdinettverk as/prosjektleder BIM Verdinettverk