Print Friendly, PDF & Email

Verdinettverk as (etablert i 1994) tilbyr verdiøkende nettverkstjenester for bedrifter og prosjekter, spesielt innen 'det digitale skiftet' med aktiviteter som

  • bedriftsutvikling, eks. som godkjent 'endrings'-rådgiver i Innovasjon Norges FRAM-program
  • nettverksfasilitering, se eks. BIM Verdinettverk i menyen over
  • kompetansemegling mellom fremoverlente, innovasjonsaktive bedrifter og eks. kunnskapsinstitusjoner. Vi er pt godkjent Kompetansemegler i Innovative Østfold som støttes av Forskningsrådet.
  • arrangementsutvikling innen digitalisering, eks. som orgsanisator for Digital Arena på Bygg Reis deg 2017.
  • kommunikasjon og publisering i forbindelse med arrangement og nettverksprosjekter.