Print Friendly, PDF & Email

Verdinettverk as er kontinuerlig nytenkende selskap som ble stiftet i 1994. Vi har høy ekspertise innen innovasjonsprosesser, kompetansemegling og digitalisering som konkurransefaktor.

Fokus: Næringsanalyser, teknologi-intensive utviklingsprosjekter, kompetansenettverk, digitalisering av byggenæringene.

Visjon: Skape faktabasert utvikling og modernisering. Balansere kreativitet og strukturerte innovasjonsprosjekter. Definere og støtte prosjekter som gir mer effektive prosesser ved hjelp av økt digital samhandling. Kunden skal bygge kompetanse og markedsmuligheter i nettverk og prosjektprosesser for å være best mulig forberedt på fremtiden, gjennom å mestre øyeblikket.

Misjon: Skape og styre innovative og strukturerte forbedringsprosesser med et definert verdiskapingspotensiale. Vi utformer praktiske innovasjonprosjekter, finner ønsket kompetanse og finansieringsmuligheter, organiserer nettverksarenaer og følger proaktivt opp prosesser og prosjekter frem til definerte målsetninger.

Personlighet: Engasjert medspiller.  Våre fremste karaktertrekk i kommunikasjon og fremtoning er:

  • Hjelpsom - Vi engasjerer oss i andres problemstillinger og foreslår konkrete tiltak.
  • Finne det forløsende - Selv om vi ofte jobber med komplekse utfordringer, vil vi søke, definere og løse de sentrale problemstillingene som skaper verdi i organisasjonen.
  • Nettverk- og kompetansebyggende. Vi tror at organisasjonene må digitalisere sammen. Systemer og eksperter fra alle ledd i verdikjeden må snakke sammen og forstå hverandre.
  • Verdifokus - Kundene skal selv tenke at det vi gjør er smart, strategisk riktig og skaper verdi.

Vår posisjon og faglige styrke: Vi er en nettverksorganisasjon med personer med lang erfaring fra teknologi-intensive utviklingsprosesser på bransje, gruppe- og bedriftsnivå. Eksempler er bl.a. kompetansemegling i regionsatsningen til Forskningsrådet innen bærekraftige bygg og bedriftsrådgivning i Innovasjon Norges FRAM-program. Vi gir kunden en innovativ og strukturert prosess mot definerte mål som gjerne innebærer økt digital samhandling.

Løfte: Du får økt kontroll og verdi med nye og endrede, digitale arbeidsprosesser.  Vi lover kunden at prosjektene vil gi gevinster innen tidsbruk, kompetanse, datakvalitet og økonomi.

Konsept: Modernisering med økt digital samhandling. Kunden bygger kunnskap om innovasjonsprosesser som strategisk virkemiddel for å fostre kontinuerlig og metodisk innovasjonstenking i organisasjonen.

Virkemidler med eksempler: Definere og bruke mulighetene som ligge i begrepene Verdikjede – Verdiverksted – Verdinettverk.

  • Verdikjede: Hvert ledd i en verdikjede bearbeider en leveranse fra forrige som sendes videre til neste ledd. Verdiskapingen i en sekvensiell verdikjede kan forbedres ved ved å optimalisere det enkelte ledd. I BIM Verdinettverk er følgende verdikjeder og næringer involvert: BAE-næringene (Bygg, Anlegg, Eiendom), IT-næringen.
  • Verdiverksted: Her utvikles en felles forståelse for behov og mulige løsninger for et sammensatt problem der flere parter er involvert. Prosessen i et verdiverksted kan være å kartlegge hvem som har hvilke motiver for å få frem løsningen. Her kan eks. BLT-metodikk (behov-løsning-test) brukes. Kritiske elementer i et verdiverksted er bl.a. tillit, åpenhet og facilitatorens rolle og egenskaper.
    I BIM Verdinettverk defineres temapiloter i verdiverksted-prosesser før resultatene evnt. implementeres hos deltakerne.
  • Verdinettverk: Et verdinettverket består av leverandører og kunder som ønsker å arbeide sammen for å utvikle og bruke hverandres kunnskap, behov og ressurser. Nettverket kan ha flere segmenter og undergrupper. Eksempelvis kan et verdinettverk innen digitalisering av byggenæringene bestå av grupper som fokuserer på teknologi (eks. BIM), økonomi (eks. LCC) og arbeidsprosesser (eks. LEAN) som har gjensidig nytte av hverandre.

Verdikjede, verdiverksted og verdikjede er et teorikonsept basert på bl.a Porters verdikjedemodell for å beskrive prosesser og samspillformer som fokuserer på verdiskaping i spesielt kunnskapsintensive foretak. Professorene Øystein D. Fjeldstad og Charles Stabell utviklet konseptet på midten av 1990-tallet.