Er du en nytenkende bedrift innen bygg eller byggteknologi som ønsker å skape bedre lønnsomhet ved hjelp av effektiv elektronisk samhandling?

Registrér din uforpliktende interesse for deltakelse her

BIM Centeret vil søke Innovasjon Norge om midler til etablering av et bedriftsnettverk med deltakere fra ulike deler av byggebransjen. Formålet er å skape økt vekst og lønnsomhet ved å tilføre kompetanse og nettverk innen BIM og elektronisk samhandling i forretningsprosesser.

sirkel

BIM Centeret vil søke Innovasjon Norge om midler til etablering av et bedriftsnettverk med deltakere fra ulike deler av byggebransjen. Formålet er å skape økt vekst og lønnsomhet ved å tilføre kompetanse og nettverk innen BIM og elektronisk samhandling i forretningsprosesser.

Nettverket vil jobbe med bl.a. kunnskapsinstitutter for å formidle praktisk brukerkompetanse om effektive samhandlingsprosesser basert på buildingSMART og BIM.

Interesserte bes fylle ut et interesseskjema her eller kontakte Bård Krogshus, tlf. 958 55555, baard@verdinettverk.no

Følgende har støttet initiativet så langt:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon Østfold
 • Innovasjon Norge, Oslo, Akershus og Østfold
 • VRI-Østfold
 • Borg Innovasjon
 • Østfold f agskole
 • Høgskolen i Østfold
 • Værste AS
 • buildingSMART
 • Infosector as
 • NCE Halden
 • UMB, Ås
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBAOAO)
 • Cowi as
 • Focus Software as
 • eMatch
 • LO Østfold