Print Friendly, PDF & Email

BIM-kompetanse er en sentral konkurransefaktor i utviklingen av en kunnskapsbasert byggenæring. BIM Center Norge AS skal bidra til økt forståelse og praktisk bruk av BIM hos byggherrer, bestillere og brukere av bygg og bygg-relaterte produkter og tjenester.

Vi har spesielt fokus på SMB'er. BIM Center-konseptet skal utvikle og levere verdiøkende innovasjonsprosjekter og tjenester som kurs, rådgivning, kompetansenettverk, skanning og modellering av bygg.

En av våre kjerneaktiviteter er BIM Verdinettverk som organiseres for regioner, bransjer og tema med stor katalysator-effekt. Her kan nevnes bruk av bygningsmodeller i planlegging av  universell utforming i helsebygg eller gjenbruk av åpen BIM-baserte modeller i spill og simuleringer.

BIM Center Norge AS er samlokalisert med BIM-tekniker-linjen ved Østfold Fagskole på Kråkerøy i Fredrikstad. Postadressen er c/o Østfold Fagskole, pb 884, 1670 Kråkerøy.

Kontaktpersoner: