Kurs fra BIM Center Norge AS

[one_half last="no"]Kurset gir brukerkompetanse til å gjennomføre kontroll av en BIM modell for å avdekke konflikter mellom ulike fag (kollisjonskontroll) og rapportere dette for videre oppfølging.

Dette gjennomføres som ett praktisk case der vi bruker konkret prosjekt og har byggemøte som praktisk ramme (med forbehold om servering av «dårlig» kaffe). Kurset undervises som øvinger på PC for å løse praktiske problem, gjennomgang av BIM prosjekter, bruk av buildingSMART verktlyene for spesifisering av informasjon, bruk av Statsbyggs BIM manual, litt om kontrakter og samarbeidsformer. Diskusjon av problemstillinger kursdeltakeren har erfart. BIM koordinatorens rolle, oppgave og ansvar.

Den foreløpige kursplanene ser slik ut:

  • Dag 1: BIM for koordinering mellom fag – kontroll av modellkvalitet – koordinere modeller. Øving i bruk av programmet Solibri Model Checker. Vi sjekker kollisjoner mellom ulike fag.
  • Dag 2: Prosjekteringsledelse - Vi samler modeller fra alle fag og i gjennomfører et byggemøte og rapporterer avvik. Bruk av verktøy for spesifisering og bestilling av informasjon; buildingSMART Prosess, IDM-er, StatsbyggsBIM manual.
  • Dag 3: Vi bestiller et BIM prosjekt – og sjekker at vi har fått det vi har bestilt av informasjon. Spesifisering av informasjon som skal leveres (noe tilsvarende bestilling av byggevarer). Repetisjon av tidligere tema – deltakere meder inn dette i forkant. Veien videre.

Øvingene på kurset benytter programmet Solibri Model Checker. Dette programmet kan man installer komplett versjon av med 15 dager lisens, etter dette vil programmet kunne brukes for å lese og presentere IFC filer, men ikke kontrollere modellkvalitet. Kursavgiften inkluderer kursbok i programmet Solibri Model Checker. Det kreves ingen forkunnskaper fra egen bruk av BIM basert programvare. Vi anbefaler at man har litt kjennskap til BIM fra før, BIM into kurset eller tilsvarende anbefales.
[/one_half]
[one_half last="yes"]

Kursholdere

Eilif

Eilif Hjelseth,
BIM ansvarlig i Digitale
UMB
Aileen Tveiten,
CAD coordinator
for Tjuvholmen Utvikling AS
[/one_half]