Dette kurset gir en innføring i hvordan BIM kan brukes til energimålinger og uttak av u-verdier i bygningsmodeller. Du får innføring i prosesser og arbeidsflyt, status, trender, prinsipper og verktøy for bruk av BIM i energimålinger. Vi diskuterer behov, bruk og erfaringer med design, detaljering, energisertifisering og godkjenning mot energikrav. Det er ikke nødvendig med tekniske forkunnskaper i BIM eller programvare, men vi anbefaler at du har gjennomført kurset BIM Intro Basis eller tilsvarende.

[ihatepixels_alert color="green"] Aktuelle problemstillinger: [/ihatepixels_alert]

  • Prosesser og arbeidsflyt
  • Hvordan bruke BIM til energimålinger
  • Hvilke verktøy egner seg til hvilke oppgaver

[ihatepixels_alert color="blue"] Relevante verktøy: [/ihatepixels_alert]

EcoDesigner er et dynamisk estimeringsverktøy av energiforbruket i ulike typer bygg. EcoDesigner bruker BIM-modellen med termiske egenskaper fra ArchiCAD til å beregne energien og gir en endelig sluttrapport for vurdering av resultatene. EcoDesigner hjelper arkitekter å ta de riktige valgene mht til energi i tidligfasen av prosjekteringen og bidrar til en bærekraftig arkitektur.http://www.graphisoft.com/downloads/ecodesigner/index.html

IP-Energy er et dynamisk beregningsverktøy godkjent etter NS3031:2007. Konseptet med rask og effektiv energisertifisering bygger på å benytte en BIM-modell med termiske egenskaper fra ArchiCAD for estimert energiforbruket i Graphisofts EcoDesigner. Resultatene eksporteres til VIP-Energy for godkjenning og derfra til NVE sin database for å få energiattesten.http://www.graphisoft.no/?s=vip-energy

Status: ikke offisielt sertifisert / godkjent som åpen BIM per mars 2013

EcoTect - Revit. http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/

SIMIEN utfører simuleringer av tilstanden i bygninger.
Bruksområdet er evaluering mot byggeforskrifter, energimerking, beregning av energibehov, validering av inneklima og dimensjonering av oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. http://www.programbyggerne.no/

Status: ikke sertifisert / godkjent som åpen BIM per mars 2013.
BREEAM - (BRE Environmental Assessment Method) er et ledende miljøklassifiseringsverktøy.