Full tittel: "BIM i praksis - for prosjektledere fra bestillere og byggherrer"

Kurskode: BR-BE-1b.

Kurset er utviklet i samarbeid med Byggherreforumet i buildingSMART Norge (består av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst, Avinor)

  • Varighet: 6 timer, kl 09:00 – 15:15.
  • Målgrupper: Prosjektledere i tidligfase og gjennomføring - bestillere og byggherrer.
  • Krav til forkunnskaper: Kurset krever ingen forkunnskaper
  • Dato, sted, kursholdere, pris og påmelding: Neste kurs er 3. og 4. mars 2014. Påmeldingskjema vises her i begynnelsen av febr.
  • Kontakt Bård Krogshus ved spørsmål.
  • Kursholdere og faglige ressurser: Aileen Tveiten, CAD coordinator, Tjuvholmen Utvikling AS og Trond Einemo, tidl. BIM-koordinator i AF-gruppen.

Del 1: 09:00 - Kurs intro - etablere felles referanse.

1.1: Kort presentasjon av kursholdere / deltakere. Hva er BIM for deg? (muntelige innspill) Er BIM så vanskelig?

1.2: Entrepriseformer. - Hvordan påvirker entrepriseformer bruken av BIM - Hvilke roller og oppgave har vi fokus på?.

1.3: Faser. - Ulike systemer for faseinndelinger . BIM – med fokus på til/fra hvem (rolle), hva (oppgave), hvor (fase), hvordan (metode) hvorfor (resultat), når / til hvilken tid (prioritering).

Del 2: 10:30 Case

2.1: Praktisk gjennomgang relatert til punker fra intro: BIM i prosjekt, fra start til overlevering. Dialog.

12:00 - Lunsj

12:30 Case (forts.)

2.2: Praktisk gjennomgang relatert til punker fra intro: BIM i prosjekt, fra start til overlevering. Dialog.

13:30 - Kaffepause / benstrekk (10 min)

Del 3: 14:40 - Veien videre - diskusjon

Gjennomføringsplan. Videre implementering av BIM i organisasjonene. Videre kompetansebehov.

Del 4: 14:55 - Oppsummering / muntlige tilbakemeldinger

15:10 - Kurset avsluttes