Print Friendly, PDF & Email

Til aktører i byggenæringene: Vi trenger din hjelp til å kartlegge behov for regionale ressurssentra for digitalisering

Byggenæringene gjennomgår en krevende omstilling til økt digital samhandling der felles kompetansebygging i praktiske prosjekter er sentrale elementer.

Vi ønsker din mening om behovet for et felles fysisk ressurssenter med lokaler og nødvendig visualiseringsteknologi i din region. Det skal gjøre avansert digital visualisering- og dokumentasjons-teknologi og kompetanse om ny metodikk og metodikk tilgjengelig for alle involverte i praktisk prosjektarbeid med digitale byggeprosesser. Senteret planlegger å ha kompetanse og utstyr for en komplett ‘digital byggeplass’ inkl. fullskala visning/simuleringsrom (3D Cave og VR briller) for involvering av brukere og fag i plan-, bygge- og driftsfase. Ressursenteret tenkes utleid til prosjekter og team for å sikre at teknologistøtten til digitale prosesser blir økonomisk akseptabel for flest mulig prosjekter. Utstyrsinvesteringer for et senter vil være rundt 3 mnok + kompetanseutvikling m.m.

Bakgrunnen er at SIVA har lyst ut relevante midler (søknadsfrist 30.8.) og at vi ønsker å høre din mening om idéen og behovet for før vi evnt. bruker ressurser på en søknad.

Mulige tjenester og utstyr som er planlagt tilbudt er bl.a. 3D cave, ICE-rigg, møteromfasiliteter samt kompetanse- og gjennomføringsstøtte.

  • Prosessmetodikk (VDC og BIM)
  • Visualiseringsteknikker som 3D, 4D (tidsplanlegging), 5D (kostnadskontroll), FDV (6D) og miljø (7D)
  • Rådgivning
  • Praktiske arbeidsøkter med team fra egne byggeprosjekter med opplæring og bruk av 3D Cave, VR/AR briller, smartboards, BIM kiosker etc. - med med involverte partnere (ICE-møter).

Vi ber derfor om din mening om en slik idé gjennom å besvare spørsmålene under - i løpet av 5 dager.

Du skal ha mottatt link til spørreundersøkelsen i egen epost.

Ta kontakt med baard (@) bimcenter.eu eller tlf. 958 55555 ved spørsmål.

Hjertelig takk for hjelpen!

PS1: Alle som gjennomfører får et sammendrag av svarene.

PS2: Forkortelsene over har en link til beskrivelser av disse. Se ellers https://verdinettverk.no/blog/explandict/

 

Mvh

Bård Krogshus

BIM Verdinettverk

Tor Arne Bellika

Smart Construction Cluster

Per Olav Skjervold

Vitenparken Ås

Pål Engeseth

Byggfakta Live