Print Friendly, PDF & Email

Type gevinster ved bruk av BIM for ulike roller

Type gevinster  Bestiller/ Byggherre Byggenæringene Annet næringsliv Eiendom/driftsorg. Samfunn
Direkte Lavere pris, kortere byggetid Lavere risiko, større lønnsomhet Positiv effekt på IT-lev.
Indirekte Miljøgevinster
Potensielle
Avlededede Sterkere IT-leverandører