Print Friendly, PDF & Email

Ønsker du å prøve ut om digitale løsninger kan skape økt effektivitet i din bedrift eller organisasjon?

Vi kartlegger behov, definerer og utvikler digitaliseringspiloter sammen med de fremste utvikler- og kompetansemiljøer. Målet er å teste pilotene med tanke på bruk i operativ virksomhet.

Av målgrupper og tjenester kan vi nevne

  1. For organisasjoner innen bygg, anlegg og eiendom
    1. Kartlegging av status og behov etter valgte strukturer, eks. "Digitalt Veikart for BAE mot 2025"
  2. For bedrifter innen bygg, anlegg og eiendom
  3. For IT-bedrifter med bygg, anlegg og eiendom som marked