Torsdag 19. oktober 10:00 til 14:30 (Digital Arena, hall E)

Digitale nervesystem med sensorer og nye brukergrensesnitt for bygg
Hva kan anlegg/vei og bygg lære av EIENDOM?

I samarbeid med

 

Bygg Reis Deg 2017 (BRD17) ønsker å bidra til økt fokus på digitalisering av i lys av norsk BAE-næringens Digitale Veikart 2025. BRD17 ønsker å være et norsk byggemøte for å løse bransjeutfordringer og Nye Veier har satt ambisiøse digitale mål for sine siste prosjekter.

Hovedtanken i Digitalt Veikart 2025 er at gjennom digitalisering vil en rekke arbeidsprosesser i dagens bygg, anlegg og eiendom konvergere mot et felles multiplum. Det betyr at det etter hvert blir viktig å omforene Bygg, Anlegg og Eiendom slik at en bryter ned dagens siloer og får en større felles basis gjennom flere delte standarder, felles digitale verktøy og delte prosjektgjennomføringsmodeller. Slogan for BAE-næringens Digitale Veikart 2025 er derfor «digitalisere sammen».

For å få dette til må vi skape arenaer for å lære på tvers av sektorene bygg, anlegg og eiendom i BAE-næringen.


Lenkede ord er koblet til BIM Begrepsbase eller registreringer i BIM Verktøybase (begge er i beta-versjoner)


Smarte bygg og intelligente driftssystemer med gode brukergrensesnitt er fremtiden. Formålet med dette temaseminaret er å vise at sensorer i økende grad benyttes også i byggeprosjekter og at innendørs navigasjon er på sterk fremmarsj. Denne utviklingen bidrar også til at vi får nye og mer levende og APP baserte «brukergrensesnitt» både for brukere og driftspersonell i forhold til bygget. Seminaret skal være til inspirasjon for byggherrer og eiendomsforvaltere men også for bygg– og anleggs-sektorene.

Del 1 (S1-B1) kl. 10:00-12:30: Sensorer og digitale nervesystemer og nye APP grensesnitt for drift og bruk
Vi viser at norske bedrifter begynner å ta i bruk de nye mulighetene som tingenes internett og sensorikk representerer for energistyring og logistikk og hvordan de digitale tvillinger kan bli levende.

 Påmelding her.  Bruk kode DA2017 for gratis adgang.

  • Vi starter med en TEMA introduksjon og en gjennomgang av BAE-næringens digitale veikart 2025 ved Bård Krogshus og Lars Chr Christensen.
  • Steinar Holm, dir. eksisterende bygg, GK Norge: Jessheim Videregående skole
  • Karl Renaas,  prosjektleder digitale tjenester, Caverion Norge: Gjellebekkstuen 10 i Lierskogen.
  • Harald Nitavskis, prosjektleder, View Software: Statsbygg-prosjektet Campus Remmen med sensorikkprosjektet "Effektiv Digital Prosument".

Del 2 (s1-B2) kl. 13:00-14:30: Innendørs navigasjon- og posisjoneringssystemer (IPS) og nye brukergensesnitt for bygg
Vi viser at innendørs navigasjon gir nye muligheter for å samspille med bygget og at stadig flere bygg får APP brukere grensesnitt og blir levende digitale tvillinger.

Påmelding her. Bruk kode DA2017 for gratis adgang.

  • Vi starter med at Thomas Jelle fra norske Mazemap, internasjonalt ledende på bruk av karttjenester og innendørs navigasjon i bygg, som sammen med Aase Tveito fra Universitetet i Tromsø og Bjørn Henning Hammer fra St.Olav hospital i Trondheim fortelle om brukserfaringer.
  • Svenske Flowscape er et eksempel på at nye bygg rett og slett får et APP grensesnitt hvor en kan booke møterom, finne kollegaer, fortelle om utstyr som ikke virker og gjøre bruksananalyser på arealene, Johan Plesner fra Coor og Peter Regio fra Flowscape vil fortelle hvordan og om erfaringer med bruk.
  • Til slutt vil Tom Krusche Pedersen fra Entra fortelle om arbeidet med å lage en spennende BYGG APP for Media City i Bergen, og hvor ambisjonen er at det skal bli et brukergrensesnitt til alle Entra bygg.

Alle presentatører vil også bli utfordret på hvilke tanker de gjør seg om BAE-næringens digitale veikart 2025 og hvilken drahjelp de eventuelt kan få av dette.


 

Etter seminaret: