Onsdag 18. oktober 10:00 til 12:30 (Digital Arena - hall E)

Boligprodusenters digitalisering og verdikjedeintegrasjon

Hva kan bygg, anlegg og eiendom lære av boligprodusentene?

I samarbeid med

 

Bygg Reis Deg 2017 (BRD17) ønsker å bidra til økt fokus på digitalisering av i lys av norsk BAE-næringens Digitale Veikart 2025. BRD17 ønsker å være et norsk byggemøte for å løse bransjeutfordringer og Nye Veier har satt ambisiøse digitale mål for sine siste prosjekter.

Hovedtanken i Digitalt Veikart 2025 er at gjennom digitalisering vil en rekke arbeidsprosesser i dagens bygg, anlegg og eiendom konvergere mot et felles multiplum. Det betyr at det etter hvert blir viktig å omforene Bygg, Anlegg og Eiendom slik at en bryter ned dagens siloer og får en større felles basis gjennom flere delte standarder, felles digitale verktøy og delte prosjektgjennomføringsmodeller. Slogan for BAE-næringens Digitale Veikart 2025 er derfor «digitalisere sammen».

For å få dette til må vi skape arenaer for å lære på tvers av sektorene bygg, anlegg og eiendom i BAE-næringen.


Påmelding her. Bruk kode DA2017 for gratis adgang.


Boligprodusenters digitalisering og verdikjedeintegrasjon.

Formålet med dette temaseminaret er å vise hvordan boligprodusenter som ofte kontrollerer en større del av verdikjeden har kommet langt i å integrere sine verdikjeder også digitalt, og kunne være til inspirasjon for andre boligprodusenter men også for anlegg- og eiendoms-sektoren.

  1. Vi får først en TEMA introduksjon og en gjennomgang av BAE-næringens digitale veikart 2025 ved Bård Krogshus og Lars Chr Christensen.
  2. Så gjennomgår Boligprodusentene ved Lars Myhre vil gjennomgå sitt forslag til digitalt veikart for boligprodusenter.
  3. Deretter vil Dag Runar Båtvik fra Norgeshus, Anne Irene Enge fra Nordbohus og Harald Martin Gjøvåg fra Selvaag bolig beskrive hvordan de har digitalt integrert sine verdikjeder og hvilke tanker de har fremover. Disse boligprodusentene vil også bli utfordret på hvilke tanker de gjør seg om BAE-næringens digitale veikart 2025 og hvilken drahjelp de eventuelt kan få av dette, eventuelt hvilke innspill boligprodusentene bør fremme til det.

 

Etter seminaret: