Etter en omfattende samhandlingsfase som har redusert kostnadene med 20 millioner kroner har Sykehusbygg signert endelig kontrakt med Veidekke for utbygging av et psykiatribygg i Levanger.

Kontrakten er signert på vegne av byggherre Helse Nord-Trøndelag.

– I samhandlingsfasen har vi funnet fram til gode løsninger som reduserer kostnadene, samtidig som vi opprettholder kvalitetene og funksjonene i bygget, sier Åge Rødde, prosjektleder for Sykehusbygg.

Oppdraget omfatter nytt psykiatribygg (ca. 2.700 kvadratmeter), samt ombygging av eksisterende bygg, Samlet investeringsramme for prosjektet er 192 millioner kroner, derav et nybygg til 122 millioner kroner.

Utvidelsen av psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger vil gi plass for nye tilbud for døgnbehandling i rusbehandling og alderspsykiatri. Det vil bli en samlokalisering av Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, der deler av denne virksomheten flyttes fra Stjørdal til Levanger. Les mer her.