I august gjennomførte buildingSMART Norge en åpen spørreundersøkelse for å finne ut om en samlet norsk byggenæring trenger en søkbar, database for digitale verktøy og tjenester, bygd på åpenBIM. Hele 89 prosent av respondentene svarte ja. Les mer her.