Dersom norske politiske ledere, næringslivet og partene i arbeidslivet ikke makter å sikre norske interesser og vekst i møtet med den digitale økonomiens globale krefter – da er hele den norske velferdsmodellen truet.

Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet.

Les mer her.