Print Friendly, PDF & Email

Østfold Fylkeskommune og østfoldkommunene har et direkte gevinstpotensiale på 1,6 mrd. kr. * ved bruk av ÅpenBIM i byggeprosjekter. Hvordan kan kommunene bygge bestillerkompetanse for å kunne ta ut gevinsten?

Temaet diskuteres på planlagt BIM Dialogmøte Østfold i oktober.

* se side 29 i BIM kartlegging av kompetansebehov - sluttrapport v8