Hver tredje norske bedrift mangler en klar, digital strategi, i følge en ny, internasjonal undersøkelse.
Les mer her.

Forslag til elementer i en digitaliseringsstrategi for byggenæringen:

bilde2