Print Friendly, PDF & Email

Virtual Reality, dvs. man beveger seg inn i en datamodell med lukkede VR-briller eller i en 3D Cave med åpne 3D-briller.

Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/vr/