Print Friendly, PDF & Email

Integrated Concurrent Engineering. Type fysisk byggemøte med rik visualiseringstøtte - også kalt BigRoom/WarRoom - med store berøringsskjermer, evnt. 3D CAVE. Flere fag og roller samt evnt. bruker deltar. Målet er å diskutere og løse komplekse problemstillinger der og da hvor alle involverte/ansvarlige fag er tilstede.

Kommentarer: https://verdinettverk.no/?post_type=explandict&p=2665&preview=true