Print Friendly, PDF & Email

buildingSMART Datamodell er et filformat, kalt IFC (Industry Foundation Classes), som gjør at aktørene i byggenæringens verdikjede kan utveksle komplekse modeller med hverandre, uavhengig av programvaren som brukes. Se https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim/bs-datamodell