Explanatory Dictionary

/Explanatory Dictionary/

NEB Supply Material

Ny standard for handelsmeldinger som kan inneholde bl.a. byggevarens egenskaper. Forvaltes av VIRKE. Sjekk om dine data er kompatibel her.

By |January 6th, 2019|Comments Off on NEB Supply Material

GUID

Globally Unique Identifier (GUID) er en unik kode for hvert eneste IFC-objekt (i verden).

By |March 14th, 2018|Comments Off on GUID

19650

ISO 19650 er buildingSMART-standarder basert på de engelske 1192 standardene for informasjonsressursforvaltning i bygg og anleggsprosjekter.

By |February 22nd, 2018|, |0 Comments

NS3420

NS3420 (Norsk Standard) utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

By |February 8th, 2018|Comments Off on NS3420

VR

Virtual Reality, dvs. man beveger seg inn i en datamodell med lukkede VR-briller eller i en 3D Cave med åpne 3D-briller.

Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/vr/

By |August 9th, 2017|, |Comments Off on VR

ICE

Integrated Concurrent Engineering. Type fysisk byggemøte med rik visualiseringstøtte - også kalt BigRoom/WarRoom - med store berøringsskjermer, evnt. 3D CAVE. Flere fag og roller samt evnt. bruker deltar. Målet er å diskutere og løse komplekse problemstillinger der og da hvor alle involverte/ansvarlige fag er tilstede.

Kommentarer: https://verdinettverk.no/?post_type=explandict&p=2665&preview=true

By |August 9th, 2017|, |Comments Off on ICE

bygginformasjonhåndtering

Håndtering av den potensielt store mengden informasjon som skapes i modelleringsprosessen, og lagres i modeller eller tilknyttede databaser. Temaet kan overordnet relateres til bSN Prosess og Master Information Delivery Plan fra NBS i England.

By |August 1st, 2017|, |0 Comments

bSNP

bSNP (norske prosessveiledninger). Se https://buildingsmart.no/bs-guiden/prosessveiledninger

Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/bsnp/

By |July 31st, 2017|, |0 Comments

IDM

Se bS Prosess

By |July 31st, 2017|, |0 Comments

IFD

Se bS Dataordbok

By |July 31st, 2017|, |0 Comments