Print Friendly, PDF & Email

BIM Verdinettverk Østfold hadde åpent nettverksmøte hvor Nytt Østfoldsykehus og NCC presenterte og diskuterte erfaringer rundt BIM og Virtual Construction. BIM er en sentral del i VDC (virtual design and construction). Påstanden fra professor Martin Fischer fra Stanford University er at full bruk av VDC i alle ledd halverer byggekostnaden. Se artikkel i TU her.