Print Friendly, PDF & Email

IMG_0502Et enkelt grensesnitt kan gjøre det mulig å se, validere, berike, koble, analysere og diskutere informasjonen i din BIM - med kobling til produkt- og objektdatabaser.

Lars Bjørkhaug fra Catenda presenterte bimsync på BIM Center Temamøte 12.3.2013

BIM Center har inngått avtale med Catenda om bruk av bimsync som basisverktøy til kurs, prosjekter og i BIM Ressursnettverk.