Print Friendly, PDF & Email
30 deltakere på møte 19.9.
BIM-kBIM Verdinettverk Østfold.ompetanse er en sentral konkurransefaktor i utviklingen av en kunnskapsbasert byggenæring. Vi inviterer leverandører i BAE-sektoren i Østfold til deltakelse i BIM Verdinettverk –et verdiskapende nettverk for økt praktisk bruk av BIM.

 
Innovasjon Norge har finansiert forstudien og nå går vi videre og inviterer 6-8 leverandørbedrifter som ønsker å utvikle sine forretningsmuligheter ved praktisk bruk av BIM.

BIM Verdinettverk samarbeider bl.a. med:

FN_logo_CMYK_124x101 FN_logo_CMYK_124x101 FN_logo_CMYK_124x101
Faggruppe
Bygg og Eiendom
www.mnu-as.no http://fagskolen.ostfoldfk.no
Kobberslagerstredet 1
(tidl. gatenavn var
K.G. Meldahlsvei 9)

Foreløpig deltakerliste - bygg: TrioVing, Byggfakta, Gyproc, Catenda, Solid Prosjekt, Værste AS, Backe Østfold AS, Caverion Norge AS, COWI AS, Multiconsult, Stenseth Grimsrud Arkitekter AS, ABC Svakstrøm AS, Installatøren Østfold AS, Bravida Norge AS

"Vi kommer stadig oftere bort i prosjekter som ønsker BIM prosjektering. "Lære mer om fordeler av programet ifb. koordiring mellom fagene. "Har deltatt i noen BIM prosjekter og ser store fordeler med dette. Dog er vår erfaring at bestiller ofte kommer sent på banen når det gjelder BIM. Ønsker gjerne å være med i et nettverk der man også har med bestillersiden for å diskutere disse spørsmål. "Bruk av gode verktøy og rutiner for bruk av BIM i prosjektgjennomføring