Hva er Digital Arena på Bygg Reis deg?

Det er økende fokus på digitalisering, og  BNL har nettopp lansert en digital strategi for BAE-næringen – digital veikart 2025. Åpningskonferansen på BRD’17 vil også ta opp i seg temaet digitalisering på et leder og strategisk nivå. På Digital Arena ønsker BRD å løfte opp det praktiske ved digitalisering, det er mange løsninger som kan tas i bruk i dag. Digital Arena skal også bidra til å profilere utstillerne på BRD generelt i forhold til temaet digitalisering.

Digital Arena er stedet for ‘Show & Tell’ med praktiske løsninger for ‘Det Digitale Skiftet’ i byggenæringene.  Her vil bestillere, byggenæringen og IKT-leverandører servere problemstillinger og praktiske løsninger for økt digital samhandling mellom fag og faser i et byggeprosjekt til beste for KUNDEN. Det vil være temadager med rollefokus;  onsdag - BESTILLER, torsdag – UTØVENDE/ENTREPRENØR og fredag - BRUK&DRIFT.

På Digital Arena arrangeres det 2 timers tema seminarer. Besøkende kan også selv prøve spennende verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell. Besøkende får også tilgang til buildingSMART ekspertise i en egen helpdesk og hjelp til å velge verktøy.

Digitalisering og veikart settes på agendaen 26. mars på Byggedagene 2017 med blant annet Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og BNL’s Jon Sandnes. For å skape ytterligere blæst om Digital Arena frem mot BRD’17 vil det avholdes flere arrangementer utover våren og høsten, som også gir mulighet for profilering av BRD’17 utstillere. Flere aktører har kommunisert at de vil bruke BRD’17 som arena for lansering av nye løsninger. Bygg.no vil også ha artikler både om tema, arrangementer, utviklingsarbeid og bedrifter som jobber med hel-digitalisering.