blog

/blog

83% er basert på åpen BIM

Digital modenhetsmåling for BAE-næringene, ver. 1 er utført i samarbeid med BNL, EBA, Boligprodusentene, RIF og Arkitektbedriftene.

Read More

By |October 23rd, 2017|, , |0 Comments

16.09.: Skjerpede krav til miljø og digital samhandling

Hør bl.a. Sørum kommune og Østfold Fylkeskommune sine erfaringer og tanker om BIM og morgendagens byggeprosesser og krav. Se program og påmelding her.

  • BIM Verdinettverk Østfold.

Stor interesse for BIM Verdinettverk Østfold.

Print Friendly, PDF & Email

30 deltakere på møte 19.9.

BIM-kompetanse er en sentral konkurransefaktor i utviklingen av en kunnskapsbasert byggenæring. Vi inviterer leverandører i BAE-sektoren i Østfold til deltakelse i BIM Verdinettverk –et verdiskapende nettverk for økt praktisk bruk av BIM.

[...]

By |December 21st, 2013||0 Comments

BIM Ressursbank – registrér deg for spennende oppdrag

Print Friendly, PDF & Email

Vi bygger opp en BIM Ressursbank med personer som ønsker oppdrag innen utvikling og levering av BIM-kurs, innovasjons- og BIM-prosjekter, bygningsmodellering, nettverkutvikling, utredninger etc.
[...]

By |December 20th, 2013||0 Comments

Slik har du aldri sett bygningsinformasjon presentert!

Print Friendly, PDF & Email

Et enkelt grensesnitt kan gjøre det mulig å se, validere, berike, koble, analysere og diskutere informasjonen i din BIM - med kobling til produkt- og objektdatabaser.
[...]

By |December 19th, 2013||0 Comments