Print Friendly, PDF & Email

Nok en informasjonflaskehals er i ferd med å åpnes: Mangel på kobling mellom åpen BIM-baserte fagsystemer og ERP/forretningsystemer har lenge vært et tema for å kunne bestille byggevarer sømløst fra BIM'en. Med den nye standarden for handelsmeldinger med BIM- og egenskapsdata (NEB-Supply Material) som ble vedtatt i fjor har vi kommet et skritt nærmere en løsning. Deltakerne i BIM Verdinettverks Temapilot "Handelsmedlinger med BIM-data" - Holte Smartkalk, Norsk Byggtjeneste og Logiq - kan nå som første del av verdikjeden - vise hvordan data fra BIM'en kan sjekkes ut (valideres) og sendes videre inn som elektroniske bestilling hos en handelsbedrift eller byggevareprodusent. På pilotseminaret på ma. 29.1. vil vi vise dette i praksis.