─ Bedrifter som legger ned ressurser i å tilegne seg BIM-kompetanse får ikke full mulighet til å utnytte denne fordelen hvis det ikke blir påkrevd av bestillerleddet, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.
Sammen med en rekke aktører i byggenæringen i Østfold, lanserer nå BIM Center Norge det første verdinettverket for BIM.

BIM Center er et privat selskap som har som ambisjon å omsette de overordnede BIM-ressursene i BuildingSmart til praktisk verdiskapning i byggebransjen.

Har klokketro på nettverk
─ Dette er et fagområde med mye teori og standarder som aktørene i byggebransjen kan oppleve som vanskelig å oppfatte i praktisk sammenheng. Vi tror at læring i bruk av BIM best skjer gjennom læring fra praktiske case i nettverk og ikke gjennom kurs og konferanser, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.

Gjennom BIM verdinettverket i Østfold har vi samlet en del bedrifter som å gjøre en behovs- og mulighetsanalyse for bruk av BIM i hver bedrift. Ut fra disse analysene tilføres så bedriftene kompetanse og får øvelser de skal jobbe med i et par års tid.

─ Slik får bedriftene anledning til å forstå hvordan BIM kan være en verdi i den daglige driften, forklarer Krogshus. Les mer her.