Digital modenhetsmåling for BAE-næringene, ver. 1 er utført i samarbeid med BNL, EBA, Boligprodusentene, RIF og Arkitektbedriftene.

BIM Verdinettverket i samarbeid med Byggfakta gjennomførte nylig en omfattende BIM modenhetmåling for digitalisering innen bygg, rettet mot tiltakshavere, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører som er tilknyttet byggeprosjekter av innen Bolig, forretningsbygg, og offentlige bygg og veiprosjekter for årene 2016, 2017 og 2018.

BIM modenhetsundersøkelsen modenhetsmåling omfattet over 7 000 kontaktpersoner knyttet til litt under 5 000 byggeprosjekter. Prosjektene hadde en planlagt kostnad på i gjennomsnitt 213 millioner. Totalt er det kommet inn nær 450 svar. Disse svarene inkluderer personer som er aktive på om lag 630 prosjekter og har 930 forskjellige roller på prosjektene de har svart på.

Vi arbeider for bedre faktaunderlag for diskusjoner om digitalisering av byggenæringene. Kom gjerne med innspill til videreutvikling av målingen, gjerne i denne bloggen.

 

Faktaprosjekter under arbeid i BIM Verdinettverk:

 

 

Fa05: Infoportal BAE og IT

Se her for første presentasjon på Digital Arena på Bygg Reis Deg 2017