Monthly Archives: January 2018

//January

Broen mellom BIM’en og bedriftens forretningssystem er snart klar!

Nok en informasjonflaskehals er i ferd med å åpnes: Mangel på kobling mellom åpen BIM-baserte fagsystemer og ERP/forretningsystemer har lenge vært et tema for å kunne bestille byggevarer sømløst fra BIM'en. Med den nye standarden for handelsmeldinger med BIM- og egenskapsdata (NEB-Supply Material) som ble vedtatt i fjor har vi kommet et skritt nærmere en [...]

By |January 23rd, 2018||0 Comments