Monthly Archives: February 2017

//February

Bestillerne må våkne

─ Bedrifter som legger ned ressurser i å tilegne seg BIM-kompetanse får ikke full mulighet til å utnytte denne fordelen hvis det ikke blir påkrevd av bestillerleddet, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.
Sammen med en rekke aktører i byggenæringen i Østfold, lanserer nå BIM Center Norge det første verdinettverket for BIM.

BIM Center er et privat selskap som har som ambisjon å omsette de overordnede BIM-ressursene i BuildingSmart til praktisk verdiskapning i byggebransjen.

Har klokketro på nettverk
─ Dette er et fagområde med mye teori og standarder som aktørene i byggebransjen kan oppleve som vanskelig å oppfatte i praktisk sammenheng. Vi tror at læring i bruk av BIM best skjer gjennom læring fra praktiske case i nettverk og ikke gjennom kurs og konferanser, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.

Gjennom BIM verdinettverket i Østfold har vi samlet en del bedrifter som å gjøre en behovs- og mulighetsanalyse for bruk av BIM i hver bedrift. Ut fra disse analysene tilføres så bedriftene kompetanse og får øvelser de skal jobbe med i et par års tid.

─ Slik får bedriftene anledning til å forstå hvordan BIM kan være en verdi i den daglige driften, forklarer Krogshus. Les mer her.

By |February 24th, 2017||0 Comments

Sykehusbygg og Veidekke kuttet 20 millioner etter samhandling

Etter en omfattende samhandlingsfase som har redusert kostnadene med 20 millioner kroner har Sykehusbygg signert endelig kontrakt med Veidekke for utbygging av et psykiatribygg i Levanger.

Kontrakten er signert på vegne av byggherre Helse Nord-Trøndelag.

Read More

By |February 16th, 2017||0 Comments

Store konstruksjoner rett inn på mobilen

Håndverkere kan nå ha med seg store konstruksjoner i baklomma med en ny gratis mobilapp som fungerer både offline og online.

Selv om 3D-tegninger lenge har vært tilgjengelige for de involverte partene i byggebransjen, har hele faggrupper av håndverkere ikke tatt dem i bruk, for teknologien har både vært dyr og i praksis uanvendelig for mobiltelefoner og nettbrett. Med lanseringen av Dalux FreeBIM har alle i byggebransjen nå tilgang til en gratis, brukervennlig 3D-viewer til nettbrett og mobil, som gjør det mulig å ha med seg kjempestore konstruksjoner i baklomma uansett om man er på nett eller ei.

Ekspert: Forbedrer samarbeid og øker kvalitetssikring

Ved alle større byggeprosjekter produseres det IFC-tegninger i 3D, men de brukes stort sett kun av arkitekter og ingeniører, og ender sjeldent opp i hendene på håndverkerne. Danske Dalux er best i verden på å presentere 3D-konstruksjoner på mobil, og med deres teknologi i lomma på håndverkeren vil man oppleve en rekke positive ringvirkninger i byggebransjen.

– Når en hel faggruppe endelig i praksis kan få enkel tilgang til 3D-tegninger, som ingeniører og arkitekter har hatt utbytte av i ti år, vil samarbeidet mellom rådgivere og entreprenører bli forbedret, siden alle utnytter det samme prosjektmaterialet. Kvalitetssikringen kan nå nye høyder , sier Torben Klitgaard, direktør i innovasjonsorganisasjonen BLOXHUB. Les mer her.

By |February 16th, 2017||0 Comments

ALTi Bygg og anlegg vant Jotun-kontrakt

ALTi bygg og anlegg har skrevet kontrakt med Jotun på “grunn- og betongarbeider” for nytt konsernsenter i Sandefjord. Les mer her.

By |February 3rd, 2017||0 Comments

Statsbygg lanserer det heldigitale utbyggingskonseptet Digibygg

Statsbygg setter nå i gang et stort utviklingsprosjekt som skal sikre nye heldigitale byggeprosesser. – Vi setter i gang med arbeidet i 2017, sier adm. dir. i Statsbygg Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien. Les mer her.

By |February 3rd, 2017||0 Comments