Monthly Archives: November 2016

//November

Avslører HMS-farene med åpenBIM

NCC og Ramirent sikrer seg mot arbeidsulykker ved å legge inn potensielle risikoområder i BIM-prosjekteringen. Les mer her.

By |November 29th, 2016||0 Comments

Dette er buildingSMARTs syn på regjeringens «Digital Agenda»

I Stortingsmelding 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» presenterer regjeringen Solberg sine hovedmål og hovedprioriteringer for IKT-politikken. Les mer her.

By |November 29th, 2016||0 Comments

– Musikk i våre ører at man jobber for digitalisering i byggenæringen

Smartdoks Bjørn Tore Hagberg applauderer et felles digitalt initiativ for byggenæringen. Men gründeren hadde håpet på enda mer konkrete tiltak da skissen til digitalt veikart for byggenæringen ble presentert fredag. Les mer her.

By |November 29th, 2016||0 Comments

Kronikk: Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet. Foran arbeid, helse, klima og skole

Dersom norske politiske ledere, næringslivet og partene i arbeidslivet ikke makter å sikre norske interesser og vekst i møtet med den digitale økonomiens globale krefter – da er hele den norske velferdsmodellen truet.

Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet.

Les mer her.

By |November 2nd, 2016||0 Comments