Blogg

Broen mellom BIM’en og bedriftens forretningssystem er snart klar!

Nok en informasjonflaskehals er i ferd med å åpnes: Mangel på kobling mellom åpen BIM-baserte fagsystemer og ERP/forretningsystemer har lenge vært et tema for å kunne bestille byggevarer sømløst fra BIM'en. Med den nye standarden for handelsmeldinger med BIM- og egenskapsdata (NEB-Supply Material) som ble vedtatt i fjor har vi kommet et skritt nærmere en [...]

By |January 23rd, 2018||0 Comments

83% er basert på åpen BIM

Digital modenhetsmåling for BAE-næringene, ver. 1 er utført i samarbeid med BNL, EBA, Boligprodusentene, RIF og Arkitektbedriftene.

Read More

By |October 23rd, 2017|, , |0 Comments

Kom med forslag til digitale bruker-‘case’ på Digital Arena på BRD i okt.

ByggReisDeg med 200 m2 Digital Arena i okt. Bygg Reis Deg har engasjert Bård Krogshus daglig leder i BIM Center og Lars Chr Christensen senior rådgiver i multiBIM til å bistå Bygg Reis Deg med utvikling og organisering av en Digital Arena i hall E. Her skal brukeren og nyttverdien være i fokus. Kom med forslag [...]

By |May 3rd, 2017||0 Comments

“Digital Arena” på Bygg Reis Deg i oktober

Hva er Digital Arena på Bygg Reis deg?

Det er økende fokus på digitalisering, og  BNL har nettopp lansert en digital strategi for BAE-næringen – digital veikart 2025. Åpningskonferansen på BRD’17 vil også ta opp i seg temaet digitalisering på et leder og strategisk nivå. På Digital Arena ønsker BRD å løfte opp det praktiske ved digitalisering, det er mange løsninger som kan tas i bruk i dag. Digital Arena skal også bidra til å profilere utstillerne på BRD generelt i forhold til temaet digitalisering.

Digital Arena er stedet for ‘Show & Tell’ med praktiske løsninger for ‘Det Digitale Skiftet’ i byggenæringene.  Her vil bestillere, byggenæringen og IKT-leverandører servere problemstillinger og praktiske løsninger for økt digital samhandling mellom fag og faser i et byggeprosjekt til beste for KUNDEN. Det vil være temadager med rollefokus;  onsdag - BESTILLER, torsdag – UTØVENDE/ENTREPRENØR og fredag - BRUK&DRIFT.

På Digital Arena arrangeres det 2 timers tema seminarer. Besøkende kan også selv prøve spennende verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell. Besøkende får også tilgang til buildingSMART ekspertise i en egen helpdesk og hjelp til å velge verktøy.

Digitalisering og veikart settes på agendaen 26. mars på Byggedagene 2017 med blant annet Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og BNL’s Jon Sandnes. For å skape ytterligere blæst om Digital Arena frem mot BRD’17 vil det avholdes flere arrangementer utover våren og høsten, som også gir mulighet for profilering av BRD’17 utstillere. Flere aktører har kommunisert at de vil bruke BRD’17 som arena for lansering av nye løsninger. Bygg.no vil også ha artikler både om tema, arrangementer, utviklingsarbeid og bedrifter som jobber med hel-digitalisering.

 

By |March 13th, 2017||0 Comments

Bestillerne må våkne

─ Bedrifter som legger ned ressurser i å tilegne seg BIM-kompetanse får ikke full mulighet til å utnytte denne fordelen hvis det ikke blir påkrevd av bestillerleddet, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.
Sammen med en rekke aktører i byggenæringen i Østfold, lanserer nå BIM Center Norge det første verdinettverket for BIM.

BIM Center er et privat selskap som har som ambisjon å omsette de overordnede BIM-ressursene i BuildingSmart til praktisk verdiskapning i byggebransjen.

Har klokketro på nettverk
─ Dette er et fagområde med mye teori og standarder som aktørene i byggebransjen kan oppleve som vanskelig å oppfatte i praktisk sammenheng. Vi tror at læring i bruk av BIM best skjer gjennom læring fra praktiske case i nettverk og ikke gjennom kurs og konferanser, sier daglig leder Bård Krogshus i BIM Center.

Gjennom BIM verdinettverket i Østfold har vi samlet en del bedrifter som å gjøre en behovs- og mulighetsanalyse for bruk av BIM i hver bedrift. Ut fra disse analysene tilføres så bedriftene kompetanse og får øvelser de skal jobbe med i et par års tid.

─ Slik får bedriftene anledning til å forstå hvordan BIM kan være en verdi i den daglige driften, forklarer Krogshus. Les mer her.

By |February 24th, 2017||0 Comments

Sykehusbygg og Veidekke kuttet 20 millioner etter samhandling

Etter en omfattende samhandlingsfase som har redusert kostnadene med 20 millioner kroner har Sykehusbygg signert endelig kontrakt med Veidekke for utbygging av et psykiatribygg i Levanger.

Kontrakten er signert på vegne av byggherre Helse Nord-Trøndelag.

Read More

By |February 16th, 2017||0 Comments

Store konstruksjoner rett inn på mobilen

Håndverkere kan nå ha med seg store konstruksjoner i baklomma med en ny gratis mobilapp som fungerer både offline og online.

Selv om 3D-tegninger lenge har vært tilgjengelige for de involverte partene i byggebransjen, har hele faggrupper av håndverkere ikke tatt dem i bruk, for teknologien har både vært dyr og i praksis uanvendelig for mobiltelefoner og nettbrett. Med lanseringen av Dalux FreeBIM har alle i byggebransjen nå tilgang til en gratis, brukervennlig 3D-viewer til nettbrett og mobil, som gjør det mulig å ha med seg kjempestore konstruksjoner i baklomma uansett om man er på nett eller ei.

Ekspert: Forbedrer samarbeid og øker kvalitetssikring

Ved alle større byggeprosjekter produseres det IFC-tegninger i 3D, men de brukes stort sett kun av arkitekter og ingeniører, og ender sjeldent opp i hendene på håndverkerne. Danske Dalux er best i verden på å presentere 3D-konstruksjoner på mobil, og med deres teknologi i lomma på håndverkeren vil man oppleve en rekke positive ringvirkninger i byggebransjen.

– Når en hel faggruppe endelig i praksis kan få enkel tilgang til 3D-tegninger, som ingeniører og arkitekter har hatt utbytte av i ti år, vil samarbeidet mellom rådgivere og entreprenører bli forbedret, siden alle utnytter det samme prosjektmaterialet. Kvalitetssikringen kan nå nye høyder , sier Torben Klitgaard, direktør i innovasjonsorganisasjonen BLOXHUB. Les mer her.

By |February 16th, 2017||0 Comments

ALTi Bygg og anlegg vant Jotun-kontrakt

ALTi bygg og anlegg har skrevet kontrakt med Jotun på “grunn- og betongarbeider” for nytt konsernsenter i Sandefjord. Les mer her.

By |February 3rd, 2017||0 Comments

Statsbygg lanserer det heldigitale utbyggingskonseptet Digibygg

Statsbygg setter nå i gang et stort utviklingsprosjekt som skal sikre nye heldigitale byggeprosesser. – Vi setter i gang med arbeidet i 2017, sier adm. dir. i Statsbygg Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien. Les mer her.

By |February 3rd, 2017||0 Comments

– Hver tredje norske bedrift mangler digital strategi

Hver tredje norske bedrift mangler en klar, digital strategi, i følge en ny, internasjonal undersøkelse.
Les mer her.

Forslag til elementer i en digitaliseringsstrategi for byggenæringen:

bilde2

 

By |January 5th, 2017||0 Comments