I BIM Workplace diskuteres bl.a. definerte 'informasjonsflaskehalser', dvs. TemaPilotene og anvendelse av digitale prototyper og løsninger i reelle byggeprosjekter (ByggePiloter).

Hver pilot og delprosjekt er satt opp med egne grupper. Vi bruker Workplace fra Facebook, så grensesnittet bør være kjent og dermed brukerterskelen lav.

  1. For nye brukere (deltaker i BIM Verdinettverk): Du får en epostinvitasjon til BIM Workplace når du har gjort følgende:
    • du oppretter en privat (og gratis) jobb-Gmail-adresse, f.eks med navnet: ola.nordmann.firma@gmail.com, og sender den til undertegnede.
    • du vil da ble registrert i BIM Workplace (adm.system), og du vil få tilgang ved å akseptere invitasjonen.

Etter at du er logget inn vil du kunne se alt innholdet som ligger i åpne grupper. Du vil også se navnet på våre lukkede grupper (men ikke innholdet). Hvis du ønsker å bli med i en lukket gruppe, må du be om tilgang. Gruppeleder eller administrator svarer.

For eksisterende brukere: Gå rett inn som registrert deltaker på BIM Verdinettverk Arena ('resepsjonen'): https://work-79609623.facebook.com

Kontakt Bård Krogshus ved spørsmål.

Se også presentasjon fra Storycraft her.