ISO-standarder

  • IFC: buildingSMART Datamodell er basert på ISO standarden ISO 16739
  • IFD: buildingSMART Dataordbok er basert på ISO standarden ISO 12006-3
  • IDM: buildingSMART Prosess er basert på ISO standarden ISO 29481

Internasjonalt: http://www.buildingsmart-tech.org/specifications