Varighet: 10 timer; 2 dager á 5 timer, 14:00 – 19:00

Dato, sted pris og påmelding: Se Kurs og temamøter.

Medlemmer av BIM Ressursnettverk og registrerte studenter har 20% rabatt.

Hva er BIM Ressursnettverk?

Kursholdere

Eilif Hjelseth,

BIM ansvarlig i Digitale

UMB