Verdinettverk: Brukere og leverandører utvikler og tester nye, innovative, gjerne digitale prosesser og tjenester. Les mer om verdikjede, verdiverksted og verdinettverk her.

BIM Verdinettverk består av leverandører av IT-løsningen samt bestillere og leverandører av bygg som krevende kunder. BIM Verdinettverk er en organisert gruppe som var støttet av bedriftsnettverksprogrammet i Innovasjon Norge. Fokus er Tema- og ByggePiloter som skaper verdier for brukere og leverandører. 

BIM Verdi


 

Digitalt veikart for BAE-næringen

BIM Verdinettverk  fokuserer på praktiske samarbeidsprosjekter og piloter med IT- og BAE-aktører, samt bestillere av bygg.

 

Registrer ditt BIM-verktøy her.

Verktøybasen brukes til å finne leverandører og løsninger etter kriterier som bl.a. åpen BIM-kompatibilitet, BAE-fag og roller. Se registreringsguide her. Et samarbeid med buildingSMART Norge.

RSS Artikler med BIM fra Bygg.no

Digital Arena på Bygg Reis Deg 16.-19. okt. 2019

Vi har fått i oppdrag av BRD å skape en "Digital Arena" med ‘Show & Tell’-innslag, pilotpresentasjoner og praktiske løsninger for ‘Det Digitale Skiftet’ i byggenæringene.  Her vil bestillere, byggenæringen og IKT-leverandører servere problemstillinger og praktiske løsninger for økt digital samhandling mellom fag og faser i et byggeprosjekt til beste for KUNDEN. Det vil være temadager med rollefokus;  onsdag - BESTILLER, torsdag – UTØVENDE/ENTREPRENØR og fredag - BRUK&DRIFT. Her kan du legge inn forslag til tema og presentasjoner. 

Bygg Reis Deg 2019 vil ha fokus på bærekraft og digitalisering. På Digital Arena i hall A ønsker vi å løfte opp det praktiske ved digitalisering, og spesielt hvordan digital informasjonsflyt og løsninger kan bidra til økt bærekraft. Arkitekt, rådgiver og entreprenør kan velge inn miljøegenskaper i prosjekteringsfasen dersom produsentene har lagt inn disse i varedatabasene. Nøkkelen er standardiserte dataformater, innhold og tilgjengelighet for valg, bestilling, drift og avhending.

På Digital Arena arrangeres det mini-seminarer og presentasjoner. Besøkende kan også selv prøve spennende verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell.