Verdinettverk: Brukere og leverandører utvikler og tester nye, innovative, gjerne digitale prosesser og tjenester. Les mer om verdikjede, verdiverksted og verdinettverk her.

BIM Verdinettverk består av leverandører av IT-løsningen samt bestillere og leverandører av bygg som krevende kunder. BIM Verdinettverk Øst er en organisert gruppe som er støttet av bedriftsnettverksprogrammet i Innovasjon Norge. Fokus er Tema- og ByggePiloter som skaper verdier for brukere og leverandører. Status mars'17: 9 temapiloter innen digital samhandling.


 

Digitalt veikart
SAMARBEIDSAVTALE OM DIGITALISERING INNEN BYGGE-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN

Bli med å undertegne samarbeidsavtalen - dette gjøres her.
Formålet med denne avtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025. Se underlagsdokumentet her.

BIM Verdinettverk vil fokusere på praktiske arbeid i bedriftsnettverk med IT- og BAE-aktører, samt bestillere av bygg.

Vi skal utvikle piloter som skal gi varig verdi for deltakerne.

 

 

Registrer ditt BIM-verktøy her.

Verktøybasen brukes til å finne leverandører og løsninger etter kriterier som bl.a. åpen BIM-kompatibilitet, BAE-fag og roller. Se registreringsguide her. Et samarbeid med buildingSMART Norge.

RSS Artikler med BIM fra Bygg.no

 • Møtes i virtuelle BIM-møter med ny VR-løsning 10/04/2019
  Gjøvik-bedriften Vixel har utviklet en ny VR-løsning hvor prosjektdeltakerne kan møtes på tvers av geografisk distanse og fag inne i BIM-modellen.
 • Norske VR- og BIM-selskap inngår samarbeid 09/04/2019
  De to norske gründerselskapene Dimension10 og Catenda skal kombinere BIM og VR for bedre og mer effektiv samhandling i byggeprosjekter.
 • Ser på tryggere prosjekter med RiskBIM 02/04/2019
  En prosjektgruppe med flere aktører innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse ser nå på smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter.
 • Vil gjøre BIM bedre og lettere for arkitektene 29/03/2019
  Den norske bedriften Bimbear ønsker å tilby BIM-objekter som er lette nok til å brukes effektivt i prosjektering. Ved hjelp av Byggtjenestes produkt- og informasjonsdatabase NOBB kan også lette objekter utfylles med solid informasjon.
 • COWI arrangerte BIM-kurs for NTNU-studenter 28/03/2019
  Kurset "Digitalisering i praksis" skal gi studentene et innblikk på hvordan den digitale arbeidshverdagen til ingeniører egentlig ser ut. Den store interessen for kurset bekrefter neste generasjon ingeniørers interesse for digital prosjektering.

Digital Arena på Bygg Reis Deg 16.-19. okt. 2019

Vi har fått i oppdrag av BRD å skape en "Digital Arena" med ‘Show & Tell’-innslag, pilotpresentasjoner og praktiske løsninger for ‘Det Digitale Skiftet’ i byggenæringene.  Her vil bestillere, byggenæringen og IKT-leverandører servere problemstillinger og praktiske løsninger for økt digital samhandling mellom fag og faser i et byggeprosjekt til beste for KUNDEN. Det vil være temadager med rollefokus;  onsdag - BESTILLER, torsdag – UTØVENDE/ENTREPRENØR og fredag - BRUK&DRIFT. Her kan du legge inn forslag til tema og presentasjoner. 

Bygg Reis Deg 2019 vil ha fokus på bærekraft og digitalisering. På Digital Arena i hall A ønsker vi å løfte opp det praktiske ved digitalisering, og spesielt hvordan digital informasjonsflyt og løsninger kan bidra til økt bærekraft. Arkitekt, rådgiver og entreprenør kan velge inn miljøegenskaper i prosjekteringsfasen dersom produsentene har lagt inn disse i varedatabasene. Nøkkelen er standardiserte dataformater, innhold og tilgjengelighet for valg, bestilling, drift og avhending.

På Digital Arena arrangeres det mini-seminarer og presentasjoner. Besøkende kan også selv prøve spennende verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell.