Verdinettverk: Brukere og leverandører utvikler og tester nye, innovative, gjerne digitale prosesser og tjenester. Les mer om verdikjede, verdiverksted og verdinettverk her.

BIM Verdinettverk består av leverandører av IT-løsningen samt bestillere og leverandører av bygg som krevende kunder. BIM Verdinettverk er en organisert gruppe som var støttet av bedriftsnettverksprogrammet i Innovasjon Norge. Fokus er Tema- og ByggePiloter som skaper verdier for brukere og leverandører. 

BIM Verdi


 

Digitalt veikart for BAE-næringen

BIM Verdinettverk  fokuserer på praktiske samarbeidsprosjekter og piloter med IT- og BAE-aktører, samt bestillere av bygg.

 

Registrer ditt BIM-verktøy her.

Verktøybasen brukes til å finne leverandører og løsninger etter kriterier som bl.a. åpen BIM-kompatibilitet, BAE-fag og roller. Se registreringsguide her. Et samarbeid med buildingSMART Norge.

RSS Artikler med BIM fra Bygg.no

 • Lanserte to nye standarder for BIM 30/04/2019
  Statssekretær Pål Chaffey og Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) var blant foredragsholderne tirsdag da Standard Norge og Direktoratet for byggkvalitet lanserte to nye BIM-standarder under et fullsatt frokostmøte på Fornebu.
 • Møtes i virtuelle BIM-møter med ny VR-løsning 10/04/2019
  Gjøvik-bedriften Vixel har utviklet en ny VR-løsning hvor prosjektdeltakerne kan møtes på tvers av geografisk distanse og fag inne i BIM-modellen.
 • Norske VR- og BIM-selskap inngår samarbeid 09/04/2019
  De to norske gründerselskapene Dimension10 og Catenda skal kombinere BIM og VR for bedre og mer effektiv samhandling i byggeprosjekter.
 • Ser på tryggere prosjekter med RiskBIM 02/04/2019
  En prosjektgruppe med flere aktører innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse ser nå på smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter.
 • Vil gjøre BIM bedre og lettere for arkitektene 29/03/2019
  Den norske bedriften Bimbear ønsker å tilby BIM-objekter som er lette nok til å brukes effektivt i prosjektering. Ved hjelp av Byggtjenestes produkt- og informasjonsdatabase NOBB kan også lette objekter utfylles med solid informasjon.

Digital Arena på Bygg Reis Deg 16.-19. okt. 2019

Vi har fått i oppdrag av BRD å skape en "Digital Arena" med ‘Show & Tell’-innslag, pilotpresentasjoner og praktiske løsninger for ‘Det Digitale Skiftet’ i byggenæringene.  Her vil bestillere, byggenæringen og IKT-leverandører servere problemstillinger og praktiske løsninger for økt digital samhandling mellom fag og faser i et byggeprosjekt til beste for KUNDEN. Det vil være temadager med rollefokus;  onsdag - BESTILLER, torsdag – UTØVENDE/ENTREPRENØR og fredag - BRUK&DRIFT. Her kan du legge inn forslag til tema og presentasjoner. 

Bygg Reis Deg 2019 vil ha fokus på bærekraft og digitalisering. På Digital Arena i hall A ønsker vi å løfte opp det praktiske ved digitalisering, og spesielt hvordan digital informasjonsflyt og løsninger kan bidra til økt bærekraft. Arkitekt, rådgiver og entreprenør kan velge inn miljøegenskaper i prosjekteringsfasen dersom produsentene har lagt inn disse i varedatabasene. Nøkkelen er standardiserte dataformater, innhold og tilgjengelighet for valg, bestilling, drift og avhending.

På Digital Arena arrangeres det mini-seminarer og presentasjoner. Besøkende kan også selv prøve spennende verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell.