Verdinettverk: Brukere og leverandører utvikler og tester nye, innovative, gjerne digitale prosesser og tjenester. Les mer om verdikjede, verdiverksted og verdinettverk her.

BIM Verdinettverk består av leverandører av IT-løsningen samt bestillere og leverandører av bygg som krevende kunder. BIM Verdinettverk Øst er en organisert gruppe som er støttet av bedriftsnettverksprogrammet i Innovasjon Norge. Fokus er Tema- og ByggePiloter som skaper verdier for brukere og leverandører. Status mars'17: 9 temapiloter innen digital samhandling.


 

Digitalt veikart
SAMARBEIDSAVTALE OM DIGITALISERING INNEN BYGGE-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN

Bli med å undertegne samarbeidsavtalen - dette gjøres her.
Formålet med denne avtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025. Se underlagsdokumentet her.

BIM Verdinettverk vil fokusere på praktiske arbeid i bedriftsnettverk med IT- og BAE-aktører, samt bestillere av bygg.

Vi skal utvikle piloter som skal gi varig verdi for deltakerne.

 

 

Registrer ditt BIM-verktøy her.

Verktøybasen brukes til å finne leverandører og løsninger etter kriterier som bl.a. åpen BIM-kompatibilitet, BAE-fag og roller. Se registreringsguide her. Et samarbeid med buildingSMART Norge.

RSS Artikler med BIM fra Bygg.no

Digital Arena på Bygg Reis Deg 18.-21. okt.

Vi har fått i oppdrag av BRD å skape en "Digital Arena" med ‘Show & Tell’-innslag, pilotpresentasjoner og praktiske løsninger for ‘Det Digitale Skiftet’ i byggenæringene.  Her vil bestillere, byggenæringen og IKT-leverandører servere problemstillinger og praktiske løsninger for økt digital samhandling mellom fag og faser i et byggeprosjekt til beste for KUNDEN. Det vil være temadager med rollefokus;  onsdag - BESTILLER, torsdag – UTØVENDE/ENTREPRENØR og fredag - BRUK&DRIFT. Her kan du legge inn forslag til tema og presentasjoner. 

Det er økende fokus på digitalisering, og BNL har nettopp lansert en digital strategi for BAE-næringen – digital veikart 2025. Åpningskonferansen på BRD’17 vil også ta opp i seg temaet digitalisering på et leder og strategisk nivå. På Digital Arena ønsker BRD å løfte opp det praktiske ved digitalisering, det er mange løsninger som kan tas i bruk i dag. Digital Arena skal også bidra til å profilere utstillerne på BRD generelt i forhold til temaet digitalisering.

På Digital Arena arrangeres det 2 timers tema seminarer. Besøkende kan også selv prøve spennende verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell. Besøkende får også tilgang til buildingSMART ekspertise i en egen helpdesk og hjelp til å velge egnede verktøy, bl.a. fra BIM Verktøyoversikt.

Digitalisering og veikart settes på agendaen 26. mars på Byggedagene 2017 med blant annet Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og BNL’s Jon Sandnes. For å skape ytterligere blæst om Digital Arena frem mot BRD’17 vil det avholdes flere arrangementer utover våren og høsten, som også gir mulighet for profilering av BRD’17 utstillere. Flere aktører har kommunisert at de vil bruke BRD’17 som arena for lansering av nye løsninger. Bygg.no vil også ha artikler både om tema, arrangementer, utviklingsarbeid og bedrifter som jobber med hel-digitalisering.